Köszöntő

A ceglédi baptista gyülekezet örömmel tanulmányozza a Bibliát és szeretettel vár téged is, hogy csatlakozz a kincs felfedezéséhez. Gyere el alkalmainkra és éld át Isten ígéreteit a közösségben is. Hisszük, hogy azok között akik az Isten nevében összejönnek, Isten Szent Lelke is jelen van. Hisszük és valljuk, hogy a Szent Lélek tanácsol, támogat, erőt ad, megvigasztal, örül velünk és képvisel minket Isten trónusa előtt.

  • Valljuk, hogy Isten gyermekei, örökösei vagyunk és Atyánknak szólítjuk Istent Jézus Krisztus által.
  • Hisszük, hogy Jézus Krisztus az Atya Isten egyszülött Fia, a Messiás.
  • Valljuk, hogy nem vagyunk még tökéletesek, de Isten akaratából azzá válunk.
  • Hisszük, hogy a kegyelem mindenkire kiárad az Atya Isten akarata szerint.
  • Valljuk, hogy bűneinknek van bocsánata, az Élő Isten a bűnt nem, de a bűnös embert szereti.
  • Hisszük, hogy teljesen elég a Golgotán kifolyt Jézusi vér, hogy bűneink már akkor megváltásra kerültek, amikor még el sem követtük.
  • Valljuk, hogy a család Isten akarata, a gyermek ajándék.
  • Hisszük, hogy nincs más üdvözítő csak egyedül Jézus Krisztus, aki által mehetünk az Atyához.
  • Valljuk, hogy mindenkinek van feladata, szolgálata.